Logo Familiestichting Haselhoff

Publicaties

De in de statuten geformuleerde doelstelling ’het (doen) publiceren van geschriften en boekwerken over de familie’ is in de afgelopen periode gerealiseerd door de publicatie van twee Kronieken, de uitgave van het tijdschrift het HaselhoffBulletin en de website www.haselhoffstichting.nl

Kroniek van het geslacht Haselhoff; beschrijving van acht eeuwen familiegeschiedenis

Aan de verschijning in 1992 van dit boek (560 bladzijden) zijn vele jaren genealogisch en historisch onderzoek voorafgegaan. De Kroniek is samengesteld en geschreven door Mr Drs Albert Hazelhoff, historicus en Mr Jan H.A. Hazelhoff, docent rechten.

De Kroniek omvat onder andere de genealogie van het geslacht Haselhoff, (familie)verhalen, fotomateriaal, onderzoeksgegevens uit koop- en verkoopakten, uit huwelijkscontracten en testamenten. Kortom de oudste geschiedenis van het geslacht in meer beschrijvende vorm en zo veel mogelijk in historisch perspectief geplaatst.

Deze uitgave is nog in zeer beperkte mate verkrijgbaar.

Nieuwe Kroniek van het geslacht Haselhoff

Nieuwe onderzoeksgegevens en nieuw fotomateriaal namen in de loop der jaren zo in omvang toe, dat het bestuur besloot tot uitgave van een geactualiseerde versie van de Kroniek.

De auteurs van de in 2010 verschenen Nieuwe Kroniek (606 bladzijden) zijn Mr Drs Albert Hazelhoff en Roelof Hazelhoff RA. Zij beschrijven de ontstaansgeschiedenis van boerderijen en families die de naam Haselhoff dragen. Tevens hebben zij in dit werk de genealogieën van de in Nederland en in het buitenland wonende families zo volledig en actueel mogelijk weergegeven.

De ‘Nieuwe Kroniek van het geslacht Haselhoff’ is te bestellen via de webwinkel of bij het secretariaat van de Familiestichting.

Kroniek.JPG
De Nieuwe Kroniek van het geslacht Haselhoff 2010

Haselhoffbulletin

Dit is als het ware de ‘levensader’ voor de contacten met de donateurs. Behalve interessante mededelingen van het bestuur, bevat een uitgave zoveel mogelijk informatie in de vorm van artikelen, (genealogisch)onderzoek, historische feiten en herinneringen, aanwinsten voor het familiearchief, familieberichten en de vermelding van nieuwe donateurs. Het bulletin verschijnt twee keer per jaar en wordt verspreid onder alle donateurs en belangstellenden.
In 1999 werd het HaselhoffBulletin door de afdeling Familieorganisaties van de Nederlandse Genealogische Vereniging gekozen tot het beste familieblad van Nederland.

Om een indruk te geven van de inhoud verwijzen wij u naar het laatst verschenen nummer

top page

Update: 20-10-2020
Twitter