Logo Familiestichting Haselhoff

Secretariaat

Rietkam 2
2421 NN Nieuwkoop
Telnr. 0172-898309
Email: info@haselhoffstichting.nl


De Familiestichting Haselhoff is geregistreerd onder nummer 41014958 bij Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Groningen.
Datum oprichting: 31 mei 1989
Statutaire zetel: Wedde
Rekeningnummer: NL23ABNA0507007700
t.n.v. Familiestichting Haselhoff, Drachten

Update: 14-10-2018
Twitter