Logo Familiestichting Haselhoff

Betekenis van de naam

De twee samenstellende delen ‘hasel’ en ‘hof’ laten zich op het eerste gezicht gemakkelijk verklaren. Hasel is het Duitse woord voor hazelaar en hof is het synoniem voor erf of boerderij. In het wapen op de grafsteen van Derck Haselhoff in Wedde wordt echter een haas en geen hazelaar afgebeeld.

Foto_leeg_150x100pix.pngI_Derck_Haselhoff.jpg

Ook op een vermoedelijk 19e eeuwse zegelring van de familie Haselhoff uit Grütlohn is dit het geval. Haselhof zou dan een verbastering kunnen zijn van Hazenhof. Het uit de 16e eeuw stammende wapen van Thomas Haselhofer uit Oostenrijk toont daarentegen een man die in beide handen een hazelaarstruik vasthoudt.

In oude bronnen wordt het erf Haselhof ook wel aangeduid met het Oud-Germaanse woord Haselahe of Haselaha, een gebied waar hazelaars groeien. Het woord ‘hof’ staat dan voor een (afgebakend) gebied. De naam Haselhof zou ook kunnen duiden op een Saksische dingplaats, plaats waar recht werd gesproken. Een plaats die volgens historische bronnen bestond uit een omtuining van hazelaartakken, die onderling verbonden waren met koorden. Het Haselhof in Marbeck bij Borken was tot in de middeleeuwen zo’n plek waar recht werd gesproken, de Freistuhl Haselhof.

De dubbele f achter de naam betekent zoveel als afkomstig van (het erf Haselhof).

Foto_leeg_150x100pix.pngerf_Haselhoff_Grutlohn_1.jpg
Erf Haselhoff in Grütlohn bij Borken(D)

top page

Update: 14-10-2018
Twitter