Logo Familiestichting Haselhoff

Herkomst en verspreiding

Westfalen, bakermat van de Nederlandse families

De familienaam Haselhof(f) komt oorspronkelijk uit Westfalen. In de omgeving van de steden Dortmund en Borken komt de naam al in de middeleeuwen als familienaam voor. In het Burgerboek van Dortmund wordt in 1308 Johan Haselhof als burger ingeschreven. En in een belastingregister van het bisdom Munster worden rond 1500 Johan then Haselhove uit Borken, Gese then Haselhove uit Grütlohn en Schulte ton Haselhove uit Marbeck vermeld. Grütlohn en Marbeck zijn dorpen in de omgeving van Borken. En hoewel de naam Haselhof(f) in de loop der eeuwen over grote delen van Duitsland is verspreid, zien we de grootste concentraties van de naam nog steeds in en rondom genoemde steden.

In de periode van de reformatie (16e eeuw) gaan de bewoners van Dortmund en omgeving overwegend over naar het protestantse geloof, terwijl de regio Borken als onderdeel van het bisdom Munster katholiek blijft. Dit weerspiegelt zich ook in de religieuze gezindheid van de Nederlandse naamdragers. Derck Haselhoff uit Wedde en zijn afstammelingen zijn protestants, evenals de Middelburgse familietak. Johannes Adolphus Haselhoff uit Huissen en zijn afstammelingen zijn katholiek.

De namen Hasselhof(f), Haseloff en Haselhofer

Naast Haselhof(f) komen er in Duitsland nog drie varianten voor:
Hasselhof(f), Haseloff en Haselhofer.
Hasselhoff is een naam die stamt uit Nedersaksen, voornamelijk uit de regio ten zuidoosten van Bremen. Ook komt de naam voor als een verschrijving van de naam Haselhoff, soms ook als Haßelhoff. De grootste concentraties van personen met deze naam vinden we tegenwoordig nog in de regio’s Bremen en Dortmund.
De naam Haseloff vindt zijn oorsprong in een erf in de huidige deelstaat Brandenburg. Deze naam komt nu nog overwegend voor in deze deelstaat en in Berlijn.
Vooral in de omgeving van Ulm in Beieren komt de naam Haselhofer voor. Deze naam stamt oorspronkelijk uit Oostenrijk, een erf ten zuidwesten van Wenen.

Verspreiding van de familienaam over de wereld

In Europa komt de familienaam vooral voor in Duitsland en Nederland. In de 19e en 20ste eeuw zijn veel naamdragers geëmigreerd naar Noord- en Zuid- Amerika, Australië en Nieuw Zeeland. Het familieonderzoek, dat zich in eerste instantie vooral op de Nederlandse familiegroepen richtte, heeft zich in de loop der jaren uitgebreid naar het land van oorsprong ( Duitsland) maar ook naar familiegroepen elders in de wereld.

top page

Update: 14-10-2018
Twitter