Logo Familiestichting Haselhoff

Donateurs

De familiestichting is financieel volledig afhankelijk van donateurs en begunstigers, die de stichting in staat stellen onderzoek te doen en daarover te publiceren. Zij houden het bestuur ook op de hoogte van de mutaties van hun gezin en naaste familie, waardoor de familiegegevens actueel worden gehouden. Het HaselhoffBulletin ontleent een deel van zijn inhoud aan deze bijdragen. Het archief wordt op deze wijze actueel gehouden en verder uitgebreid met foto’s, documenten en voorwerpen.

Momenteel telt de stichting meer dan 160 donateurs.

Donateurs, begunstigers en andere belangstellenden kunnen de stichting steunen met een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 20,00. Zij bepalen zelf hoeveel zij doneren en uiteraard zijn alle giften, groot en klein, van harte welkom. Een donateur ontvangt minimaal twee keer per jaar het HaselhoffBulletin. Zij krijgen tevens korting op de deelnamekosten voor de familiedagen.

Indien u de stichting wilt steunen door donateur te worden, of indien u een financiële bijdrage wilt geven, kunt u dat op verschillende manieren doen:

  1. Door op aanmeldingformulier te klikken, het formulier (een pdf-file) in te vullen, te printen en te ondertekenen. Graag opsturen naar het secretariaat. U kunt ook het ingevulde formulier ( tijdelijk) opslaan en vervolgens bijvoegen aan een mail gericht aan info@haselhoffstichting.nl Uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.
  2. U kunt bellen of mailen naar het secretariaat.
  3. U kunt het bedrag rechtstreeks overmaken naar rekeningnummer NL23ABNA0507007700 t.n.v. Familiestichting Haselhoff, Drachten, o.v.v. gift of aanmelding donateur.

top page

Update: 26-01-2019
Twitter