Logo Familiestichting Haselhoff

Schenkingen

Uiteraard is het mogelijk materiële zaken zoals boeken, foto’s of voorwerpen aan de Familiestichting te schenken. Deze worden opgeslagen in het familiearchief of – indien de mogelijkheid zich voordoet – tentoongesteld voor een breder publiek. Schenkingen met een aanzienlijk financiële en/of emotionele waarde worden vastgelegd conform de regels van het schenkingsrecht. Daartoe is een schenkingsformulier opgemaakt. Een klik op de link en het formulier kan ingevuld, ondertekend en opgestuurd worden naar het secretariaat. Ook is het mogelijk voorwerpen in bruikleen te geven. Hiervoor wordt een bruikleenovereenkomst opgesteld en ondertekend.

Tabaksdoos.jpg
Tabaksdoos uit 19e eeuw
Tabaksdoos van de familie Hazelhoff-Roelfzema. Waarschijnlijk gemaakt rond 1860 door de zilversmid Mr. Jacobus van Dam uit Schoonhoven. In bruikleen gegeven aan de Familiestichting Haselhoff

Update: 14-10-2018
Twitter