Logo Familiestichting Haselhoff

Nederlandse families

Variaties op de naam

Vanaf het begin van de 17e eeuw komt de familienaam Haselhoff in Nederland voor. In het huidige Duitsland wordt de familienaam dan al enkele eeuwen gebruikt.

In 2007 bedroeg het aantal Nederlandse naamdragers:

Haselhoff50
Haselhoff Lich Kasteleijn17
Hazelhof102
Hazelhoff388
Hazelhoff Heeres7
Hazelhoff Roelfzema13
Hazelof19
Totaal596

(bron: Nederlandse Familienamenbank Meertensinstituut)

Bijna alle naamdragers maken deel uit van vijf familiegroepen, die beschreven zijn in de Nieuwe Kroniek van het geslacht Haselhoff. Het betreft de afstammelingen van:

  • Derck Haselhof(f) (ca. 1600-1650) uit Wedde met de daaraan gerelateerde familiegroepen Nanno Doedens en Eppe Roelfs
  • Johannes Adolphus (Albert) Haselhoff (1779-1830) uit Huissen;
  • Hendrik Hasel(h)of(f) (ca 1730-1788) uit Middelburg.

Verder leefden er in de 17e en 18e eeuw in Nederland groepen en individuele naamdragers die (nog) niet aan bovengenoemde familiegroepen gerelateerd kunnen worden.

Derck Haselhoff

Wie is Derck Haselhoff, de stamvader van de meeste naamdragers die in Nederland leven of geleefd hebben? Derck Haselhoff is tussen 1600 en 1605 geboren, hij wordt veltscheerder in de compagnie Schay en trouwt op 24 februari 1628 te Oudeschans met Geertruid Luckas uit Bellingwolsterzijl, die omstreeks 1635 overlijdt. In 1636 treedt Derck voor de tweede maal in het huwelijk en wel met Magdalena Saxenhausen. Hij wordt in 1637 borggraaf bij de drost van Wedde en Westerwolde. Hij woont tegenover de burcht in Wedde in het borggraafhuis en werkt op de burcht. Zijn functie is een belangrijke in die tijd. Behalve politietaken, zoals het opsporen en gevangen houden van criminele personen, heeft hij ook de functie van aanbrenger voor de rechtspraak van de drost. Tevens moet hij de boetes innen die zijn opgelegd.

Behalve borggraaf is Derck ook inner van pachten, dat wil zeggen dat hij belastingen en andere heffingen int. Een taak die door de rechthebbende (overheid) wordt verpacht. Behalve het borggraafhuis in Wedde verkrijgt Derck Haselhoff, mogelijk als pachter, ook het Joling-erf in het nabijgelegen Hoorn. Dit erf bezit ook twee graven op het kerkhof van Wedde. In deze graven zijn Derck en zijn echtgenote Magdalena Saxenhausen later begraven. Derck blijft borggraaf tot zijn overlijden in 1650.

Twee familiegroepen zijn in het begin van de 19e eeuw de naam Hazelhoff gaan gebruiken, zonder dat er sprake is van directe afstamming van de familie van Derck Haselhoff. Wel kunnen indirecte banden met deze familie worden aangetoond. Het betreft de families Nanno Doedens en Eppe Roelfs.

Deze families verspreiden zich in de loop der eeuwen vanuit Oost Groningen over Nederland. Ook zijn verschillende families geëmigreerd, onder andere naar Noord- en Zuid- Amerika, Australië en Nieuw Zeeland.

Johannes Adolphus (Albert) Haselhoff

Albert Haselhoff wordt op 13 maart 1779 in Rhede geboren en katholiek gedoopt. Rhede ligt in de Duitse deelstaat Nedersaksen, tussen de steden Bocholt en Borken. Albert vestigt zich omstreeks 1815 als timmerman in het Gelderse Huissen en trouwt omstreeks dat jaar met Gerarda Otten. Nazaten van hen vinden later werk in het Ruhrgebied en de Limburgse mijnstreek.

Albert stamt af van een Duitse familie Haselhoff die zijn oorsprong vindt in het dorp Grütlohn bij Borken. De familie ontleent de naam aan de aldaar gelegen en nog steeds bestaande boerderij Haselhoff. Ook in de Verenigde Staten wonen naamdragers afkomstig van deze familie.

Hendrik Hasel(h)of(f)

De herkomst van deze Hendrik Hasel(h)of(f), die in 1761 trouwt in Dordrecht en overlijdt in Middelburg, is nog niet duidelijk. Hij stamt, voor zover bekend, niet af van een van de hiervoor genoemde Nederlandse familietakken. Mogelijk is hij een nazaat van een Duitse naamdrager, die zijn geluk kwam zoeken als zeeman op een schip van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (V.O.C.). Verschillende afstammelingen van Hendrik zijn borstelmaker in Middelburg. Zijn familie noemt zich vanaf de derde generatie Hazelof.

Overige familiegroepen en naamdragers

Bekend is dat er in de 17e en 18e eeuw in Nederland nog enkele familiegroepen en verschillende personen met de naam Haselhoff leefden. Vermoedelijk waren het naamdragers die vanuit de Duitse gebieden naar Nederland waren gekomen en van wie geen nageslacht bekend is of van wie het nageslacht na enkele generaties is uitgestorven. Zo trouwt in 1602 in Heusden de soldaat Davidt Haeselloff van wie alleen nakomelingen in de 17e eeuw bekend zijn. Ook in Groningen, Deventer, Amsterdam en Leiden hebben naamdragers geleefd, die (nog) niet met een andere Nederlandse familietak in verband gebracht konden worden.

top page

Update: 14-10-2018
Twitter