Logo Familiestichting Haselhoff

Onderzoek

Het onderzoek naar de wortels van de familie Haselhoff is de basis voor alle andere activiteiten van de Familiestichting.

In de jaren zestig van de vorige eeuw begon Bastiaan Hazelhoff (1926-2002) met onderzoek naar zijn voorouders. In de jaren zeventig werd het onderzoek voortgezet door de neven Albert Hazelhoff (1956) en Jan Hazelhoff (1958). Dit resulteerde in de uitgave van de ‘Kroniek van het geslacht Haselhoff’ in 1992. Vanaf dat moment konden nagenoeg alle dragers van de familienaam, op welke wijze dan ook gespeld, nagaan wie hun Nederlandse voorouders waren. Ook is er onderzoek verricht in Duitsland, vooral in Dortmund en omgeving, om de herkomst van de familie tot aan de bron te achterhalen.
Het onderzoek naar de familiegeschiedenis ging na de publicatie van de Kroniek door. Door drukke werkzaamheden moest Jan Hazelhoff stoppen met zijn activiteiten voor de stichting. Nu is het Roelof Hazelhoff (1947) die zich samen met Albert Hazelhoff daarmee intensief bezig houdt.
Zij schreven de "Nieuwe Kroniek van het geslacht Haselhoff" die in 2010 verscheen.

Voor vragen en/of informatie met betrekking tot afgerond of nog lopend onderzoek, kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Familiestichting.


Foto_leeg_150x100pix.pngSchrijvers_kroniek.jpg
Roelof(l) en Albert(r) Hazelhoff
Onderzoekers van de Familiestichting

Recent onderzoek

25 januari 2017
Aafke Geerts Hazelhoff van Brederode (VI-2-2) en Henricus Reinirus Vosch van Avesaet, een voornaam huwelijk?
Op 23 mei 1774 trouwt Wilmina Elzes Hazelhof (VI-2), de uit Bellingwolde afkomstige dochter van Else Haselhof(f) (V-4) en Aafke Meertens, op 30 jarige leeftijd in De Langackerschans (tegenwoordig Nieuweschans) met de aldaar wonende 29 jarige Geert Geerts Grim. Uit dit huwelijk worden vier kinderen geboren, drie dochters en een zoon. Tot zover niets bijzonders.
Wat echter opvalt, is dat hun op 12 augustus 1776 geboren dochter Aafke Grim trouwt met een jongeman met een opvallende naam Henricus Reinirus Vosch van Avesaet. Het huwelijk hebben we in de archieven niet kunnen vinden, maar dat het heeft plaatsgevonden lezen we in de overlijdensakte van Aafke als zij in 1849 in Doesburg sterft.
Overigens is dit niet de enige vondst in deze overlijdensakte. Aafke wordt in die akte niet aangeduid als Aafke Grim maar als Aafke Geerts Hazelhoff van Brederode. Een huwelijk met de namen Vosch van Avezaet en Hazelhoff van Brederode is voor ons dan ook aanleiding genoeg om deze families eens verder te onderzoeken.
Overigens gebruikt ook Aafkes in 1785 geboren broer Else Grim de naam Brederode. In 1813, tijdens de Franse overheersing, komt hij als hoefsmid Elzo Geerts van Brederode voor op de lijst van weerbare mannen voor de Garde Nationale. In 1814 dient hij als remplaçant in de Franse Marine in Toulon. Hij trouwt in 1818 als arbeider Elze Geerts van Brederode met de dienstmeid Geertje Jakobus Kleir/Kleer. Lees meer.........

25 maart 2016
Van Weertshuis tot Borggraafhuis
Bijna twee eeuwen lang, tot in de Franse tijd,was het borggraafhuis tegenover de burcht in Wedde de plek waar leden van de familie Haselhoff hun functie als borggraaf uitoefenden en een herberg dreven. Aanleiding genoeg voor onze beide onderzoekers Roelof en Albert Hazelhoff om, met behulp van bronnenonderzoek en literatuur onderzoek te doen naar en in een tweetal artikelen inzicht te geven in de geschiedenis van dit huis. Leest u meer in bijgevoegde artikelen zoals deze zijn opgenomen in het blad Terra Westerwolda
Deel 1 en Deel 2
(artikel gepubliceerd in Haselhoffbulletin 1/16)

December 2015
Een Hazelhoff op Schokland

In september 2015 was onze onderzoeker Roelof Hazelhoff (XII-25) voor het eerst van zijn leven op het voormalige Zuiderzee-eiland Schokland.Tegenwoordig een verhoging in het vlakke landschap van de N-O polder die door de omringende bebossing nauwelijks opvalt. Maar wel een plek met een bijzondere geschiedenis. Het eiland is op de Werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst.museum-luchtfoto.jpg
Museum Schokland

Op de terugreis bedacht hij dat er ook een familielid op Schokland heeft gewoond. Thuisgekomen heeft hij snel de Nieuwe Kroniek er op na geslagen en jawel hij vond een Hazelhoff-dochter die in de negentiende eeuw met een Schokker visser trouwde en naar het eiland verhuisde. Lees het volledige artikel...
(artikel gepubliceerd in Haselhoffbulletin 2/15)

November 2014
Veenhuizen, ook voor onze familie een historische plek
Op 4 oktober 2014 hadden wij onze familiedag in Veenhuizen in het Nationaal Gevangenismuseum. Een plek met een bijzonder stuk Nederlandse geschiedenis.

Graf_Hendrik_van_Eisden_klein.jpg
Graf Hendrik van Eisden
Hier werden vanaf 1823 drie gestichten voor weeskinderen gebouwd door de Maatschappij van Weldadigheid. Tegenwoordig is Veenhuizen een gewone gevangenis. Het Nationaal Gevangenismuseum is ondergebracht in het voormalige Tweede Gesticht. Roelof beschrijft in het artikel Veenhuizen, ook voor onze familie een historische plek, op welke wijze en via welk familielid dit bijzondere instituut met onze familie verbonden is.
(artikel gepubliceerd in Haselhoffbulletin 1/14)

December 2013
Evert Hazelhoff, op het nippertje van de verdrinkingsdood gered
Het leven van een mens, en soms met hem een heel nageslacht, hangt aan een zijden draadje. Zo ook dat van mijn voorvader Evert Hazelhoff (VI-27). En daarmee dat van mijzelf, realiseerde ik mij bij de ontdekking van onderstaand verhaal op het internet.
Het hierna volgende relaas van zijn toch wel wonderbaarlijke redding is opgenomen in het boek met de titel: ‘Historie en gedenkschriften van de Maatschappy, tot redding van drenkelingen. Opgericht binnen Amsterdam. MDCCLXVII. : Volume 4’. Lees het volledige artikel....

top page

Update: 14-10-2018
Twitter