Logo Familiestichting Haselhoff

Actueel onderzoek

Verzoek om informatie

De Familiestichting doet onderzoek naar de oorsprong en de geschiedenis van het geslacht Haselhoff. De twee onderzoekers, Albert en Roelof Hazelhoff houden zich daar intensief mee bezig. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk externe informatiebronnen aan te boren.
Een ieder die informatie kan verstrekken verband houdende met vorenstaande onderzoeken wordt uitgenodigd om die door te geven aan het secretariaat van de Familiestichting. Dit geldt eveneens voor eventuele vragen over bijvoorbeeld de herkomst van, c.q. de personen op een foto.

Lopende onderzoeken

Kunstschilder J. Haselhoff uit Breda ( +/- 1650 )

Bewoningsgeschiedenis familie Haselhoff in Wedde

Familie Hazelhoff-Roelfzema in de periode 1850-1950

Familie Haselhoff in en om Dortmund ( D )

Familie De Haselhoff in Belgïe

Update: 14-10-2018
Twitter