Logo Familiestichting Haselhoff

De Haselhoff Sociëteit

Zaterdag 29 september 2018
Op deze datum heeft Humphrey Hazelhoff Roelfzema (1928) een bijzonder schilderij van Guillemina Hazelhoff Roelfzema-Verster (1816 - 1887) aangeboden tijdens een feestelijke onthulling in de Haselhoff Sociëteit in de Burcht te Wedde.
Guillemina Hazelhoff Roelfzema- Verster was de echtgenote van dr.Karel Hazelhoff Roelfzema (1808-1869) rector van de Latijnse school in Zevenaar. Het portret is in 1887 geschilderd door de vermaarde portrettist Henderik Johannes Haverman (1857 - 1928)
Het schilderij is goed op zijn plaats in de Burcht Wedde, omdat de familie Hazelhoff al bijna 400 jaren verbonden is met de Burcht (voorheen Borg te Wedde genoemd). Een familie die begon met Derck Haselhoff die in 1637 werd aangesteld als borggraaf. Er valt overigens nóg een (toevallige) connectie tussen Guillemina en de Burcht te bespeuren. Haar jongste zoon, de kunstminnaar (en schilder) Arnold Hazelhoff Roelfzema was in 1891 een van de oprichters van de Haagsche Kunstkring. Al van het begin waren ook Edzard en Arnold Koning er lid. En laten deze schilders nu juist beiden geboren zijn op de toenmalige Borg te Wedde.

DSC05467.JPG

Opening Haselhoff Sociëteit
Met de nieuwe bestemming van de burcht is de Familiestichting Haselhoff door de Stichting Burcht Wedde in de gelegenheid gesteld om een van de kamers in te richten als aandenken aan de periode waarin familieleden als borggraaf aan de burcht verbonden waren. Mede dankzij financiële bijdragen van donateurs en overige familieleden kon dit idee worden gerealiseerd.

In deze kamer bevindt zich nog een originele driedelige kastenwand uit de 18e eeuw. Hierin is een vitrine aangebracht waarin voorwerpen worden tentoongesteld die bij opgravingen rondom de burcht zijn aangetroffen. Bijvoorbeeld een baardmankruik (ca. 1600) die gevonden is op de plaats van het voormalige borggraafhuis. De tien stoelen rondom de grote tafel zijn voorzien van het Haselhoff wapen. Op twee beschilderde houten wandborden zijn de namen vermeld van de drosten en borggraven uit de periode waarin de stad Groningen heer van Westerwolde was en de borggraaffunctie door de familie Haselhoff werd uitgeoefend.

Het interessantste onderdeel van de Haselhoff Sociëteit wordt gevormd door drie glazen wandplaten van elk een meter bij een meter. Onder de titel Wedderwaardigheden is door de kunstenaars Rudmer Nijman en Elske Hiddema op deze platen de geschiedenis verbeeld van Westerwolde, van de burcht en van de borggravenfamilie Haselhoff. Het betreft de periode die begint in 1568 met de Slag bij Heiligerlee en die eindigt in 1795 met het binnenvallen van Franse troepen en het uitroepen van de Bataafse Republiek.

Foto_leeg_100x150pix.pngwandplaat_HB_jpg_2.jpg
Drieluik Wedderwaardigheden

De Haselhoff Sociëteit staat ter beschikking van hotelgasten van de burcht. Er kan ook worden vergaderd en gedineerd. De Sociëteit is vrij toegankelijk voor overige bezoekers van de burcht.

top page

Update: 11-01-2019
Twitter