Logo Familiestichting Haselhoff

Burchtnieuws

Hazelhoff draagt bodemvondsten over aan Burcht Wedde

In haar functie als waarnemend burgemeester van Bellingwedde heeft Janneke Snijder-Hazelhoff op zaterdag 24 januari 2014 de archeologische vondsten, die in de loop der jaren rondom de burcht tevoorschijn zijn gekomen, overgedragen aan burchtheer Frank Ferrari. Naast middeleeuwse wijnflessen betreft het vooral veel wapentuig. De voorwerpen hebben een plaatsje gekregen in vitrines in de Ridderzaal en de Haselhoff Sociëteit.

20140124_overdracht_bodemvondsten.jpgOnder het toeziend oog van Bommen Berend, de bisschop van Münster, die de Burcht in 1665 belegerde, tekent burgemeester Janneke Snijder-Hazelhoff de akte van overdracht. Links archeoloog Ko Lenting en rechts Frank Ferrari, voorzitter van de stichting Burcht Wedde.

Het pronkstuk is ongetwijfeld een rijk versierde degen uit de 15de eeuw, die misschien wel eigendom is geweest van de vroegere bewoner, de beruchte hoofdeling Egge Addinga, die in 1475 tussen de beide bruggen van de burcht door woedende Westerwolders werd doodgeslagen. Tijdens de plechtigheid, die werd bijgewoond door de vrienden van de Burcht gaf archeoloog Ko Lenting een boeiende presentatie over de geschiedenis van de Burcht en de bodemvondsten.

Overdracht bodemvondsten aan Stichting Burcht Wedde

In de Burcht in Wedde liggen veel vondsten die in het terrein rond het gebouw zijn gevonden. Ze zijn van de gemeente Bellingwedde. Die geeft ze binnenkort in eeuwige
bruikleen aan de Stichting Burcht Wedde. Die stichting kreeg enkele jaren geleden de Burcht zelf ook van de gemeente in bruikleen "voor de eeuwigheid". Ze liet het gebouw restaureren en in het pand zitten nu een restaurant en een kinderhotel.
"Maar er liggen ook veel spullen die in de bodem zijn gevonden", vertelt Frank Ferrari, voorzitter van de Stichting. De gemeente Bellingwedde draagt deze vondsten over aan de stichting. Het gaat daarbij om oude wapens, kanonskogels en andere voorwerpen. Ze vertellen iets over de lange historie van de Burcht. Die begon in de veertiende eeuw, toen het kasteeltje werd gebouwd door de familie Addinga.
"Veel van die voorwerpen liggen nu in de Ridderzaal, we laten ze daar permanent zien", zegt Ferrari. "Maar ze zijn nog van de gemeente. Op 24 januari krijgen we ze in bruikleen dan overhandigt de gemeente ze officieel aan ons en worden wij verantwoordelijk voor het onderhoud. Bij die overhandiging, om drie uur ’s middags, wordt aan bezoekers iets verteld over de herkomst van de bodemschatten."
Bron: DvhN d.d. 13-1-2014

Familie Hazelhoff even terug op de Burcht

Op 2 mei jl. onthulden Karna, de dochter van Erik Hazelhoff Roelfzema, en Matteo van der Grijn, de vertolker van Erik in Soldaat van Oranje-De Musical, door het wegtrekken van een doek het drieluik in de Haselhoff Sociëteit. In aanwezigheid van de bestuursleden van de Familiestichting, de burgemeester van Bellingwedde, de borgheren en diverse personen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de Haselhoff Sociëteit en het drieluik. Waaronder natuurlijk de makers, Rudmer Nijman en Elske Hiddema. Diverse dagbladen en de regionale radio en tv besteedden aandacht aan dit, voor onze familie toch wel unieke evenement.

Foto_leeg_100x150pix.pngBezoek_Burcht_Fam_HR.jpg

Nieuwe burchthistoricus Burcht te Wedde
Als er één is die alles weet over de historie van de Burcht dan is dat wel Harm Nijboer. De Oud-Wedder is bijna zijn hele leven al bezig met het uitzoeken van de historie van de Burcht. Er is bijna niets wat over de Burcht is gepubliceerd, dat Harm niet in zijn bezit heeft. De Burcht is dan ook heel blij dat Harm nu als vrijwilliger aan de Burcht is verbonden en dat hij er voor heeft gezorgd dat een groot deel van zijn historisch materiaal nu ook in de Burcht aanwezig is. Hierdoor is de geschiedenis van de Burcht ook door andere belangstellenden te raadplegen. Wilt u hier gebruik van maken, neem dan vooraf even telefonisch contact op met Jelle van Luijk, zodat een geschikt tijdstip kan worden gepland.
(bron; website Stichting de Burcht Wedde)

Foto_leeg_100x150pix.pngHarm20Nijboer.jpg
Burchthistoricus Harm Nijboer in de Haselhoff Sociëteit

Bent u geïnteresseerd in actuele activiteiten in en rondom de Burcht, ga dan naar de website van Stichting de Burcht Wedde

top page

Update: 14-10-2018
Twitter