Logo Familiestichting Haselhoff

Familiearchief

In de bijna vijfentwintig jaar van het bestaan van de Familiestichting heeft het familiearchief, vooral dankzij bijdragen en schenkingen van familieleden en donateurs, zich enorm uitgebreid. Vele meters archiefmateriaal waaronder honderden gescande en originele foto’s zijn opgeslagen bij het secretariaat van de Stichting.

Enkele zeer waardevolle voorwerpen, geschonken door familieleden, liggen veilig opgeborgen in een kluis. Daaronder een bijzondere pijp, een familiebijbel uit 1818 en achttien verschillende jaargangen van Hazelhoff’s Almanak. Een selectie uit deze voorwerpen, foto’s en documenten wordt tijdens familiedagen tentoongesteld.

Archiefopbouw

Voor het Familiearchief Haselhoff blijven wij zeer belangstellend uitzien naar alles wat op welke wijze dan ook met een Has(z)elhof(f) heeft te maken, zoals foto’s, familieberichten uit kranten en tijdschriften briefkaarten, ridderorden, fotokopieën van van alles en nog wat of originelen, boeken
tijdschrift- en krantenartikelen, interviews, trouwfoto’s, communiefoto’s interieurfoto’s, dagboeken of fragmenten daaruit, kunstuitingen, kasboeken, advertenties, receptenboekjes, verhalen en gedichten, menukaarten, brieven, inventarissen van nalatenschappen, ex libri, reclamemateriaal en
fakturen van bedrijven, testamenten, landkaarten, geboorte-, verlovings-, trouw-en rouwkaarten en alles waarvan u maar enigszins denkt dat het van belang is.

top page

Update: 14-10-2018
Twitter